Dụng cụ đóng đai

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Máy quấn đai bán tự động

Với model này, bạn có thể thay đổi chiều cao của bàn làm việc cho ph&ugr.....

Máy quấn đai thủ công

Description Advanced patended design for the heaviest PET applications, which is the best too.....

Máy quấn đai tự động

I) Kỹ Thuật:  1) Nguồn điện: 220V/50HZ – 1 Pha 2)Năng lượng tiêu thụ: 0.....

Niêm phong nhựa b

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa Barcode

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa bulldog

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa bulltip

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa cdl

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa combilock

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa crimp

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa f

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa glock

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa griptight

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa h

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....

Niêm phong nhựa m

Barcode có độ dài cố định được sản xuất từ hai nguyên liệu khác nhau. Bộ .....
Danh mục