Dây điện

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Dây mềm tròn 2 ruột cadisun VCTF 2X

Dây mềm tròn 2 ruột cadisun VCTF 2X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm .....
Dây mềm tròn 3 ruột cadisun VCTF 3X

Dây mềm tròn 3 ruột cadisun VCTF 3X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mề.....
Dây mềm tròn 4 ruột cadisun VCTF 4X

Dây mềm tròn 4 ruột cadisun VCTF 4X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm .....
Dây mềm tròn 5 ruột cadisun VCTF 5X

Dây mềm tròn 5 ruột cadisun VCTF 5X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm .....
Dây mềm tròn 5 ruột cadisun VCTF 5X

Dây mềm tròn 5 ruột cadisun VCTF 5X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm .....
Dây wn mềm cadisun VCSF 1X

Dây wn mềm cadisun VCSF 1X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm .....
Dây xúp dính cadisun - vcmd 2x

Dây xúp dính cadisun - vcmd 2x

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS 01:2012/CADI-SUN TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong m.....
Dây điện mềm tròn cadisun H05V2V2-F

Dây điện mềm tròn cadisun H05V2V2-F

Tiêu chuẩn áp dụng DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; hd 21.5 s3:1999 + A2:20.....
Dây điện mềm tròn cadisun_H05VV-F 2X

Dây điện mềm tròn cadisun_H05VV-F 2X

Tiêu chuẩn áp dụng DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; hd 21.5 s3:1999 + A2:20.....
Dây điện trần phú - dây cứng 1 sợi hoặc nhiều sợi bọc PVC

Dây điện trần phú - dây cứng 1 sợi hoặc nhiều sợi bọc PVC

Ruột dẫn: 1 sợi hoặc nhiều sợi đồng hoặc nhôm cứng Mặt cắt danh định của ruột dẫn: .....
Dây điện trần phú - dây diện mềm bọc PVC

Dây điện trần phú - dây diện mềm bọc PVC

Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số ruột: 1, 2, 3, 4, 5 Mặt cắt danh định của ruột dây: đến.....
Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 130ºC (1UEW)

Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 130ºC (1UEW)

TỔNG QUAN + Nhiệt độ danh định: B 130° C + Đặc tính: Có thể dễ dàng h.....
Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 130ºC (2UEW)

Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 130ºC (2UEW)

TỔNG QUAN + Nhiệt độ danh định: B 130° C + Đặc tính: Có thể dễ dàng h.....
Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 155ºC (1PEW)

Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 155ºC (1PEW)

TỔNG QUAN + Nhiệt độ danh định: F 155° C + Đặc tính: PEW có khả năng kh&aacu.....
Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 200ºC (1EIW)

Dây điện từ cadisun-cấp chịu nhiệt 200ºC (1EIW)

TỔNG QUAN + Nhiệt độ danh định: F 155° C + Đặc tính: PEW có khả năng kh&aacu.....
Danh mục