Ống đồng

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Ống đồng trần phú - Ống đồng dùng trong công nghệ làm lạnh

Ống đồng trần phú - Ống đồng dùng trong công nghệ làm lạnh

Ống đồng dùng trong công nghệ làm lạnh .....
Ống đồng trần phú - Sợi dây nhôm tròn kỹ thuật điện

Ống đồng trần phú - Sợi dây nhôm tròn kỹ thuật điện

Sản phẩm được sản xuất từ nhôm thỏi A7 có độ sạch cao (Al>=99,7%) trên hệ thốn.....
Ống đồng trần phú - Sợi đồng tròn kỹ thuật điện

Ống đồng trần phú - Sợi đồng tròn kỹ thuật điện

Sản phẩm được sản xuất từ đồng tấm cathode có độ sạch cao (Cu >=99,97%) trên hệ thốn.....
Ống đồng trần phú - Thanh cái bằng đồng

Ống đồng trần phú - Thanh cái bằng đồng

Sử dụng cho các mục đích về điện .....
Danh mục