Biến tần

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Biến tần Omron model 3G3JX-A2002

Biến tần Omron model 3G3JX-A2002

Biến tần Omron 3G3JX-A2002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 1.8 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A2004

Biến tần Omron model 3G3JX-A2004

Biến tần Omron 3G3JX-A2004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 3.4 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A2007

Biến tần Omron model 3G3JX-A2007

Biến tần Omron 3G3JX-A2007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 5.2 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A2015

Biến tần Omron model 3G3JX-A2015

Biến tần Omron 3G3JX-A2015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 9.3 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A2022

Biến tần Omron model 3G3JX-A2022

Biến tần Omron 3G3JX-A2022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 13.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A2037

Biến tần Omron model 3G3JX-A2037

Biến tần Omron 3G3JX-A2037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 20.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A2055

Biến tần Omron model 3G3JX-A2055

Biến tần Omron 3G3JX-A2055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 30.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A2075

Biến tần Omron model 3G3JX-A2075

Biến tần Omron 3G3JX-A2075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 40.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A4004

Biến tần Omron model 3G3JX-A4004

Biến tần Omron 3G3JX-A4004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 2.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A4007

Biến tần Omron model 3G3JX-A4007

Biến tần Omron 3G3JX-A4004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 2.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A4015

Biến tần Omron model 3G3JX-A4015

Biến tần Omron 3G3JX-A4015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 5.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A4022

Biến tần Omron model 3G3JX-A4022

Biến tần Omron 3G3JX-A4022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 7.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A4037

Biến tần Omron model 3G3JX-A4037

Biến tần Omron 3G3JX-A4037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 11.0 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-A4055

Biến tần Omron model 3G3JX-A4055

Biến tần Omron 3G3JX-A4055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 16.5 A .....
Biến tần Omron model 3G3JX-AE002

Biến tần Omron model 3G3JX-AE002

Biến tần Omron 3G3JX-AE002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 3.1A / 1 p.....
Danh mục