Nguồn xoay chiều

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Nguồn xoay chiều Keysight Model 6811B

Nguồn xoay chiều Keysight Model 6811B

AC Output Ratings: Power: 375 VA 300 Vrms, 3.25 A Maximum peak current: 40 .....
Nguồn xoay chiều Keysight Model 6812B

Nguồn xoay chiều Keysight Model 6812B

AC Output Ratings: Power: 750 VA 300 Vrms, 6.5 A Maximum peak current: 40 A.....
Nguồn xoay chiều Keysight Model 6813B

Nguồn xoay chiều Keysight Model 6813B

AC Output Ratings: Power: 1750 VA 300 Vrms, 13 A Maximum peak current: 80 A.....
Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6801A

Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6801A

AC Output Ratings: Power: 500 VA Ranges: 135 Vrms, 5 A or 270 Vrms, 2.5 A M.....
Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6802A

Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6802A

AC Output Ratings: Power: 1000 VA Ranges: 135 Vrms, 10 A or 270 Vrms, 5 A.....
Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6803A

Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6803A

AC Output Ratings: Power: 2000 VA Ranges: 135 Vrms, 20 A or 270 Vrms, 10 .....
Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6804A

Nguồn xoay chiều Keysight Model AC6804A

AC Output Ratings: Power: 4000 VA Ranges: 135 Vrms, 40 A or 270 Vrms, 20 A .....
Danh mục