Thiết bị lưu điện

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bộ lưu điện Polaris 0.5K~3.0KVA PM-5500A

Bộ lưu điện Polaris 0.5K~3.0KVA PM-5500A

Character: Line interactive design Microprocessor control guarantees high reliabili.....
Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM 6010MS

Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM 6010MS

Công suất: 10 kVA Số pha: 1 pha vào 1 pha ra Chế độ: On-line Bảo hành: 1 năm .....
Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-2210C-LCD

Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-2210C-LCD

Công suất: 1 kVA Số pha: 1 pha vào 1 pha ra Chế độ: On-line Bảo hành: 1 năm .....
Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-2220C-LCD

Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-2220C-LCD

Công suất: 2 kVA Số pha: 1 pha vào 1 pha ra Chế độ: On-line Bảo hành: 1 năm .....
Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-2230C-LED

Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-2230C-LED

Ưu điểm: Sản phẩm đa dạng, cấu hình linh hoạt, khả năng mở rộng ắc quy. (Có loại Rack .....
Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-6006

Thiết bị lưu điện 1 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-6006

Công suất: 6 kVA Số pha: 1 pha vào 1 pha ra Chế độ: On-line Bảo hành: 1 năm .....
Thiết bị lưu điện 3 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-8010SS-LED

Thiết bị lưu điện 3 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-8010SS-LED

Công suất: 10 kVA Số pha: 3 pha vào 1 pha ra Chế độ: On-line Bảo hành: 1 năm .....
Thiết bị lưu điện 3 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-8020SS-LED

Thiết bị lưu điện 3 phase vào 1 phase ra Powermaster model PM-8020SS-LED

Công suất: 20 kVA Số pha: 3 pha vào 1 pha ra Chế độ: On-line Bảo hành: 1 năm .....
Thiết bị lưu điện LEONICS model NB Series

Thiết bị lưu điện LEONICS model NB Series

Công suất: 750VA đến 15kVA Số pha: 1 pha, 3 pha Chế độ: Off-line, On-line Bảo hành: .....
Thiết bị lưu điện LEONICS model NB31 Series

Thiết bị lưu điện LEONICS model NB31 Series

Công suất: 8kVA đến 40kVA Số pha: 1 pha, 3 pha Chế độ: Off-line, On-line Bảo hành: 3.....
Thiết bị lưu điện LEONICS model NBP Series

Thiết bị lưu điện LEONICS model NBP Series

Công suất: 3kVA đến 10kVA Số pha: 1 pha, 3 pha Chế độ: Off-line, On-line Bảo hành: 3.....
Thiết bị lưu điện LEONICS model NCT Series

Thiết bị lưu điện LEONICS model NCT Series

Công suất: 10kVA đến 160kVA Số pha: 1 pha, 3 pha Chế độ: Off-line, On-line Bảo hành:.....
Thiết bị lưu điện LEONICS model OA Extra Series

Thiết bị lưu điện LEONICS model OA Extra Series

Công suất: 525VA đến 1.5kVA Số pha: 1 pha, 3 pha Chế độ: Off-line, On-line Bảo hành:.....
Thiết bị lưu điện LEONICS model ULTIMATEX SERIES

Thiết bị lưu điện LEONICS model ULTIMATEX SERIES

Công suất: 500VA đến 3kVA Số pha: 1 pha, 3 pha Chế độ: Off-line, On-line Bảo hành: 3.....
Thiết bị lưu điện LEONICS model Ultrasine Series

Thiết bị lưu điện LEONICS model Ultrasine Series

Công suất: 1050VA đến 5 kVA Số pha: 1 pha, 3 pha Chế độ: Off-line, On-line Bảo hành:.....
Danh mục