Vật liệu in thẻ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Hộp film Clear Fargo HDP (P/N: 084053)

Hộp film Clear Fargo HDP (P/N: 084053)

Một hộp bao gồm: 01 cuộn film in được 1500 thẻ Các loại máy phù hợp .....
Hộp film Orbit Holo Fargo HDP (P/N: 084054)

Hộp film Orbit Holo Fargo HDP (P/N: 084054)

Một hộp bao gồm: In được 500 thẻ/cuộn Các loại máy phù hợp HDP.....
Hộp mực in màu Amphi640 (87.A4103.061)

Hộp mực in màu Amphi640 (87.A4103.061)

01 cuộn mực in màu có phủ dùng cho 200 thẻ 100 x 2 thẻ PVC Sticker 3M .....
Hộp mực in màu Hiti YMCKO (87.R0A01.0AA)

Hộp mực in màu Hiti YMCKO (87.R0A01.0AA)

Một hộp bao gồm: 01 cuộn mực in màu có phủ dùng cho 200 thẻ Cá.....
Hộp mực in màu đen Hiti K-resin (87.R0B01.0FA)

Hộp mực in màu đen Hiti K-resin (87.R0B01.0FA)

Một hộp bao gồm:   01 cuộn mực thẻ màu đen dùng cho 1000 thẻ C&aacu.....
Hộp mực K Fargo HDP (P/N: 084060)

Hộp mực K Fargo HDP (P/N: 084060)

Một hộp bao gồm: In được 3000 thẻ/cuộn Các loại máy phù hợp HD.....
Hộp mực YMC Fargo HDP (P/N: 084050)

Hộp mực YMC Fargo HDP (P/N: 084050)

Một hộp bao gồm: 01 cuộn film in được 750 thẻ Các loại máy phù hợp .....
Hộp mực YMCK Fargo HDP (P/N: 084051)

Hộp mực YMCK Fargo HDP (P/N: 084051)

Một hộp bao gồm: In được 500 thẻ/cuộn Các loại máy phù hợp HDP.....
Hộp mực YMCK-H Fargo HDP (P/N: 084056)

Hộp mực YMCK-H Fargo HDP (P/N: 084056)

Một hộp bao gồm: 01 cuộn film in được 500 thẻ Các loại máy phù hợp .....
Hộp mực YMCK-K Fargo HDP (P/N: 084052)

Hộp mực YMCK-K Fargo HDP (P/N: 084052)

Một hộp bao gồm: In được 500 thẻ/cuộn Các loại máy phù hợp HDP.....
Mực in thẻ nhựa màu Datacard YMCK-T (534000-003)

Mực in thẻ nhựa màu Datacard YMCK-T (534000-003)

Một hộp bao gồm: 01 cuộn mực in màu có phủ dùng cho 500 thẻ 01 ống lau .....
Mực in thẻ nhựa màu Datacard YMCK-T (552854-504)

Mực in thẻ nhựa màu Datacard YMCK-T (552854-504)

Một hộp bao gồm: 01 cuộn mực in màu có phủ dùng cho 500 thẻ 01 ống lau .....
Mực in thẻ nhựa màu Zebra YMCK-K (800015-480)

Mực in thẻ nhựa màu Zebra YMCK-K (800015-480)

Một hộp bao gồm: 01 cuộn mực in màu hai mặt dùng cho 200 thẻ 01 ống lau thẻ đầ.....
Mực in thẻ nhựa màu Zebra YMCK-O (800015-940)

Mực in thẻ nhựa màu Zebra YMCK-O (800015-940)

Một hộp bao gồm: Catridge mực 01 cuộn mực in màu có phủ dùng cho 200 th.....
Danh mục