Găng tay phòng sạch

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Găng tay phủ nhựa

Đặc điểm: Lòng bàn tay ít sợi Thunderon Làm giảm tĩnh điện nhờ h.....

Găng tay phủ nhựa đầu ngón

Đặc điểm: Lòng bàn tay ít sợi Thunderon Làm giảm tĩnh điện nhờ h.....

Găng tay vải chống tĩnh điện

Đặc điểm: Lòng bàn tay ít sợi Thunderon Làm giảm tĩnh điện nhờ h.....

High Tech Assembly Gloves model M01-G-001

Item Code Model Product name Liners Coating Dots .....

High Tech Assembly Gloves model M02-G-001

M02-G-001 SFG-110 Elastic Fit Gloves Nylon White     .....

High Tech Assembly Gloves model M02-G-001

M02-G-001 SFG-110 Elastic Fit Gloves Nylon White     .....

High Tech Assembly Gloves model M03-G-001

M03-G-001 TFG-121 Top PU Gloves Nylon White PU White Finger .....

High Tech Assembly Gloves model M05-G-001

M05-G-001 TGG-122 Top Grey PU Gloves Nylon Grey PU Grey Fing.....

High Tech Assembly Gloves model M06-T-001

M06-G-001 PGG-132 Palm Grey PU Gloves Nylon Grey PU Grey Pal.....

Static Control Gloves model M10-G-001

M10-G-001 SCG-310 Conductive Elastic Fit Gloves Copper yarn, Nylon Coppe.....

Static Control Gloves model M11-G-001

M11-G-001 TCG-321 Conductive Top PU Gloves Copper yarn, Nylon Copper .....

Static Control Gloves model M13-G-001

M13-G-001PCG-331Conductive Palm PU GlovesCopper yarn, NylonCopperPUWhitePalm     .....
Danh mục