Phần mềm

Mã sản phẩm: Pro
Tình trạng: Còn hàng

1. Phần mềm máy chiếu Pro

Hướng dẫn sử dụng:

Link tải: Tại đây

2. Phần mềm Data Explorer

Hướng dẫn sử dụng

Link tải: tại đây

3. Phần mềm báo cáo âm thanh

Giới thiệu về phần mềm

Link tải: Tại đây
4. Phòng báo cáo âm thanh

Phần mềm tải xuống tại đây
5. Phần mềm báo cáo

Link tải phầm mềm: Tại đây