Phần mềm cho máy phân tích âm thanh FX100

Mã sản phẩm: Software
Tình trạng: Còn hàng

Phần mềm kiểm tra loa "RT-Speaker"

Phần mềm kiểm tra loa "RT-Loa" cung cấp kết hợp với Bộ phân tích âm thanh FX100 một giải pháp toàn diện với phân tích lỗi độc đáo và đáng tin cậy. Phân tích Rub & Buzz khách quan tương quan 100% với nhận thức chủ quan của tai người. Thời gian chu kỳ điển hình cho một bài kiểm tra loa hoàn chỉnh là ít hơn hai giây.

Phần mềm kiểm tra Micro